MENU CLOSE

PTSD

Her kan du læse om, hvad PTSD er, og hvordan et metakognitivt forløb kan hjælpe dig.

Traumatiske oplevelser

Hvis et menneske har været udsat for en alvorlig, katastrofeagtig psykisk belastning, er det almindeligt og naturligt at have en kraftig stressreaktion ovenpå oplevelsen. Det kan være oplevelser relateret til overfald, overgreb, ulykker, krig, katastrofer eller lignende.

For mange vil en sådan ubehagelig akutreaktion aftage spontant og regulere sig selv henover de efterfølgende uger eller måneder, og det enkelte menneske vil stille og roligt finde tilbage til hverdagen. De vil have oplevet noget meget ubehageligt, men det vil ikke længere være det, som dominerer livet.

Hvad er PTSD

For andre mennesker vil det imidlertid udvikle sig sådan, at deres ubehag og symptomer varer ved og altså ikke regulerer sig selv i løbet af de efterfølgende uger eller måneder. Er du et af de mennesker, hvor din stressreaktion er blevet langvarig, vil du opleve, at det fortsat er svært at fungere i hverdagen og i livet generelt. 

Du vil opleve den traumatiserende oplevelse som meget nærværende i form af vedvarende og dominerende minder, mareridt eller såkaldte flashbacks, hvor du meget stærkt føler, at du genoplever den traumatiserende hændelse. 

Derfor vil du typisk prøve at undgå de tanker, følelser og minder, som relaterer sig til hændelsen. Du vil ofte også være optaget af at undgå samtaler, mennesker og steder, som kan minde dig om hændelsen, da det vil gøre dig bange og utryg.

Det er almindeligt, at du er blevet mere vagtsom, og holder øje med mulige farer omkring dig. Selv en lille uventet lyd kan få dig til at fare sammen. 

Andre symptomer kan være ængstelighed, irritation, anspændthed, nervøsitet, skyldfølelse, koncentrationsbesvær og søvnbesvær. Du kan føle dig fremmedgjort overfor andre og mærke en større ligegyldighed overfor dig selv og ting, du tidligere var interesseret i. 

Det er denne vedvarende tilstand, som kaldes posttraumatisk stress syndrom (PTSD) eller posttraumatisk belastningsreaktion.

Hvorfor udvikler man PTSD

Tidligere troede man, at sindet blev ophobet af traumer for til sidst at bryde sammen med eksempelvis PTSD.

I dag har forskning vist, at vores sind har evner til at hele og selvregulere, hvis det får de rette betingelser. Vi ved derfor nu, at vi skal rette blikket mod vores mønstre af bearbejdning ovenpå en traumatisk oplevelse, da de mønstre har afgørende betydning for, hvor omfattende og langvarig en akut stressreaktion vil udvikle sig.

Tidligere betragtede forskningen altså nærmere sindet, som et glas, der kunne blive fyldt og løbe over, hvor man i dag ved, at vi i stedet skal betragte sindet som en si, der evner at lade svære tanker og følelser passere, hvis vi fjerner de mønstre af bearbejdning som uden intention bidrager til vedligeholdelsen.   

Hvordan kan et metakognitivt forløb hjælpe mig

Du vil som det første få indblik i din problematik og dens sammenhænge. Du vil blive klogere på, hvordan håndtering af tanker og følelser hænger sammen med dine symptomer. 

I et metakognitivt forløb for PTSD vil fokus ligge på at give dig redskaber til at kunne møde dine minder om traumet og dine symptomer på en måde, som vil gøre det muligt, at det fylder mindre i din hverdag og i dit liv. Det vil fremme dit sinds evne til at selvregulere og hele, og dermed skabe meget bedre mulighed for en genopbygget psyke, så du kan lande i dig selv.

Helt konkret vil vi arbejde med din opmærksomhed, og du vil gøre dig konkrete erfaringer i terapien, som vi overfører til din hverdag.   

Vi dvæler altså ikke ved den traumatiske oplevelse i sig selv, hvilket gør metakognitiv terapi til en skånsom terapiform i forhold til PTSD. Det er ikke nødvendigt for din bedring, at du fortæller detaljeret om det, du har oplevet.