MENU CLOSE

Anmeldelser

Her kan du læse beretninger fra nogle af mine tidligere klienter.

“Jeg har fået mere energi, overskud og mod”

 

Jeg henvendte mig, da jeg oplevede at føle mig tynget og fanget i dårlige stemninger og humør. Jeg blev overvældet af mine negative tanker, som fyldte en stor del af mine dage, og jeg kunne ikke komme ud af den negative stemning, de satte mig i. 

Jeg havde gået hos en psykolog i en periode, som havde givet mig indsigter om mig selv og mine mønstre. Men jeg følte også, at jeg havde åbnet op for en masse ting, uden at vide hvor jeg skulle placere det, og det fyldte i mine tanker.

Jeg søgte derfor hjælp til, hvordan jeg kom videre med de indsigter. Hvordan jeg kunne bruge det, der var vigtigt for mig, og hvordan jeg kunne lade noget stå. Generelt bare hvordan jeg selv kunne være mere i kontrol over, hvad jeg brugte min mentale energi på.

Gennem øvelser til både sessionerne og derhjemme kom jeg hurtigere, end jeg selv havde forventet i langt højere kontrol over mine tanker og ikke mindst fik en tro på, at jeg selv kunne vælge til og fra, hvad jeg ville forholde mig til.

Jeg føler mig som en mere autentisk version af mig selv og kan mærke og lytte til mig selv i langt højere grad. Jeg har fået mere energi, overskud og mod. Det har givet mig mulighed for at kaste mig ud i ting, som jeg før har undgået eller selv har begrænset mig i – som at gå til keramik eller gå i biografen og se en ny film.

Jeg har et mere reguleret emotionelt register, som jeg ikke oplevede at have før. Jeg føler ikke, at mine tanker styrer mig mere men derimod, at jeg selv vælger i hvilken grad, jeg vil tage dem ind.

Jeg ville ønske for mig selv, at jeg havde haft motivationen til at starte et forløb noget før. De udfordringer, som jeg havde, var blevet sandheder for mig selv og derfor også selvopfyldende. Havde jeg vidst, at jeg havde evnerne til at være i større kontrol over det indenfor så kort en tidsramme, ville jeg have gjort det noget før.

Jeg vil klart anbefale et forløb til andre.

Hilsen Line, 29 år. Marts 2024.

 

“Fra hæmmet livsudfoldelse til mere selvtillid”

 

Jeg søgte hjælp hos dig, fordi jeg brugte for meget energi på at bekymre mig. Det bandt en stor del af min energi og hæmmede mig i livsudfoldelse. Jeg havde mistet selvtillid, som forældre, som veninde…. følte mig ikke god nok.  Jeg var drænet, træt, ked af det og handlingslammet.

Jeg var ikke i tvivl om, at jeg havde brug for hjælp, var ikke skeptisk, snarere igen bekymret. Og jeg vil klart anbefale et forløb hos dig.

Jeg har det markant bedre nu, end da jeg startede hos dig. Mit liv føles mindre tungt, jeg føler mig mindre tynget. Jeg har meget mere overskud og selvtillid.

I forløbet med dig mødte jeg den fornødne ro. Tålmodighed. Jeg har følt mig tryg i forløbet. Du har været velforberedt, og jeg har følt at du var til stede, nærværende og åben. Når jeg var på glatis, forfaldt du ikke til at ”opmuntre mig”. Det var godt.

I starten følte jeg mig ”umulig”, jeg kunne ikke få greb om det. Det var som om jeg skulle lære at gå. Og jeg knækkede koden. Og det er helt sikkert blandt andet fordi du var der, stille og rolig, og udfordrede, igen på den rolige og nænsomme måde.

Bedste hilsner, A.

“Et safe space der hjalp mig til at ændre min adfærd”

 

Jeg henvendte mig til Roya, da jeg bekymrede mig meget og følte, at jeg stod i vejen for mig selv på grund af det. Jeg ønskede også, at kunne hvile mere i mig selv og fremstå mere autentisk.

Jeg havde svært ved at forestille mig, hvordan jeg skulle kunne “tænke mig ud af mine egne bekymringer”. Jeg syntes også, at det var svært at skulle begynde at arbejde med mine usikkerheder, da det jo kræver, at man anerkender og udfordrer dem. Min skepsis blev mindre og mindre i takt med at mine erfaringer med øvelserne blev flere.

Efter forløbet er min problematik meget forbedret. Jeg kan mærke, at jeg, ved hjælp af øvelserne, har ændret min adfærd og bekymringerne er der ikke lige så mange af. Jeg oplever mere og møder flere mennesker, fordi jeg øver mig i ikke at forsøge at undgå bestemte situationer. Jeg kan selv bestemme, hvornår og hvor meget jeg lader mine triggertanker fylde. Bekymringer virker derfor pludselig som et kæmpe spild af tid. 

Under forløbet var der et godt nærvær og et fint tempo i samtalerne  – vi spildte ikke tiden, men det var heller ikke stresset. Jeg følte mig tilpas og godt taget imod. Jeg følte fra starten, at det var et safe space. Jeg følte, at jeg kunne åbne så meget op, som jeg havde lyst til, men følte ikke at det var nødvendigt at åbne helt vildt meget op omkring mit privatliv og fortid osv., da metoden er mere “proaktiv” end eksempelvis “alm.” psykolog-samtaler.

Roya virkede meget forberedt og professionel og var god til at perspektivere til noter fra vores tidligere samtaler samt at have en agenda klar for det nye møde. Det var tydeligt, at der var en struktur og plan for de forskellige milepæle i forløbet.

Tusind tak for hjælpen og for at være tålmodig, når jeg har sat spørgsmålstegn og været kritisk. Det har virkelig hjulpet meget. Jeg vil helt klart anbefale et forløb til andre. 

Alberte.

“Efter min behandling hos Roya er jeg ikke vendt tilbage til at gruble igen”

 

Inden jeg startede mit metakognitive forløb hos Roya, brugte jeg det meste af mine vågne timer på at gruble og analysere ting, der skete omkring mig.

Jeg troede på, at jeg kunne forberede mig på kommende situationer ved at analysere alle oplevelser af, hvad der var sagt eller gjort, så jeg ikke blev overrasket eller skuffet over andre menneskers svar eller adfærd.

Jeg var overbevist om, at jeg ikke havde kontrol over mine tanker, og når de alligevel styrede mig, så jeg kunne lige så godt overgive mig til denne grublen.

Efter i flere år at leve efter denne overbevisning var mit humør påvirket, og jeg havde meget skiftende temperament og meget let til vrede og vredesudbrud. Samtidig forsøgte jeg at undgå situationer, hvor trigger-tankerne opstod, og jeg trak mig ind i mig selv.

Da jeg før har været sygemeldt med stress, hvor hjælpen var konventionel kognitiv terapi, hvor alting blev fint i en periode men så stille og roligt vente tilbage, og jeg faktisk aldrig fandt noget, der hjalp på min vrede og frustration, så ønskede jeg at prøve noget andet.

Svaret var metakognitiv terapi, hvor jeg fandt Roya som terapeut.

Igennem metakognitiv terapi har jeg fået en forståelse for, at jeg ikke behøver at lade mig styre af tanker og frygt for utilstrækkelighed.

Og at jeg ikke behøver at lade andre menneskers adfærd og meninger påvirke mit humør.

Jeg kan lade tankerne være – jeg behøver ikke at interagere eller kommunikere med dem.

De må gerne være der, de kan ikke skade mig – de er bare tanker eller følelser, men jeg behøver ikke at bruge min tid eller ressourcer på dem.

Jeg prøvede i starten med at lave tidspunkt, hvor jeg kunne gruble, men jeg kunne sjældent huske, hvad der havde fået trigget min grublen, så det blev hurtigt unødvendigt, og jeg er faktisk aldrig vendt tilbage til dem.

Efter min behandling hos Roya er jeg ikke vendt tilbage til at gruble igen.

Hvis jeg af og til har en trigger tanke eller følelse, så er jeg ikke bange for den. Jeg forsøger ikke at skubbe den væk, men jeg vælger selv, om jeg vil snakke med den. Hvis jeg vælger at snakke med den, og jeg kan mærke, at den ikke gør noget godt for mig, så kan jeg til enhver tid vælge ikke længere at tale med den.

Dette er det væsentligste, jeg har lært i terapien – ikke at være bange for tanker og følelser, de gør mig ikke skade.  Og efter den metakognitive terapi kan jeg nu stå i situationer, hvor jeg før kunne blive meget frustreret og vred, og lige så stille lade sandet glide ud gennem fingrene på mig.

Mange tak, Roya for at du har hjulpet mig.

Lisa.

‘what you see is what you get’

 

Efter at have læst en artikelrække i Berlingske om metakognitiv terapi og dens positive indvirkning på bl.a. spekulationer og tankemylder, som jeg dagligt kæmper med, søgte jeg mere information på nettet og fandt i den forbindelse Roya Hørlycks hjemmeside.

Teksten på hjemmesiden ramte mig på flere planer: Både på hvordan grublerierne tager min energi og gør mig fraværende fra mine omgivelser, og at denne terapiform mere handler om et present værktøj end evindelige terapisessions, hvor jeg skal genopleve min barndoms traumer. Ikke at det sidste er dårligt, men jeg har allerede afprøvet det …

Min oplevelse efter kun fem gange er, at både terapiformen og Roya er kontant og virkningsfuld – ‘what you see is what you get’.

Sessionerne er enkle og den relativt korte tid passer min hjerne perfekt; jeg når ikke at blive træt eller uopmærksom. Dialogen med Roya er afslappet, god og ligefrem – og med fin plads til humor – og jeg har hele vejen igennem følt mig godt tilpas og mødt med ligeværdighed.

Hver gang jeg er gået fra en session, har jeg fået nye værktøjer, som jeg har kunnet arbejde med – og ikke mindst: det har haft en virkning! Ikke at jeg er blevet verdensmester – men jeg kan nemt bruge værktøjerne og har virkelig fået fokus på hvor stor forskellen for mig er, når jeg falder hen i spekulationer kontra har mit fokus ‘ude i livet’.

Mine bedste anbefalinger af både Roya Hørlyck og metakognitiv terapi til dig, der har brugt lige så meget energi på at spekulere, som jeg har!

T.

“Det er ikke længere angsten, der styrer mig”

 

Inden mit forløb, var jeg meget præget af angst. Jeg følte, jeg ikke havde kontrol over mine tanker og bekymringer. Det gav mig uro og ubehag i maven.

Jeg er nu blevet meget bedre til at håndtere min problematik, og jeg har lært ikke at bekymre mig nærmere, når angsten kommer. Mine bekymringer fylder mindre. Jeg har lært, at angsten og uroen i kroppen er okay. Jeg har lært, at det er muligt at kontrollere sine bekymringer, og at de ikke styrer mig.  Jeg er blevet meget mere bevidst om min angst, og når jeg får triggertanker. 

Jeg føler mig mere i kontrol. Og det er ikke længere angsten, der styrer mig.

I starten var jeg meget skeptisk. Fordi forløbet fokuserede på, hvad jeg kunne gøre nu og fremover – frem for grundlaget for min angst. Undervejs ændrede min skepsis sig, da jeg lærte, at man sagtens kunne lære at arbejde med og håndtere sin angst frem for at finde ud af, hvad der er årsagen til den.

Jeg vil anbefale et forløb. Det var et rigtig godt forløb. Det gav rigtig gode værktøjer til at lære at håndtere min angst, og dertil har jeg lært en hel del. Jeg følte mig meget godt forstået, når jeg fortalte om de forskellige oplevelser, jeg havde haft af min angst. Jeg følte mig tryg og kunne være mig selv.

Jeg synes, det er vigtigt at nævne, at forløbet er med fokus på nu og her og fremtiden. Der er ikke meget fokus på fundament og grundlag for eksemplvis angst, og det der ligger bag det.  Det er noget, jeg selv har savnet lidt. Men dette er en helt anden form for terapi. Dette var jeg ikke helt klar over, inden jeg gik ind i forløbet. Men det har helt klart været det værd alligevel, og jeg har lært rigtig meget, som jeg kan tage med mig.

Sara Lauridsen, 21 år. 

“Roya er meget imødekommende og jeg har følt mig rigtig godt tilpas”

 

Min problematik omhandlede traumatiserende oplevelser fra fortiden og angst, som påvirkede mig dagligt. 

Jeg har fået nogle rigtig gode værktøjer fra Roya og på den måde har jeg lært ikke lade mit tankemylder overtage min dagligdag. Mit liv har ændret sig på den måde, at jeg er blevet meget gladere nu og jeg sover meget bedre.

Jeg lader ikke mit tankemylder gå ud over min dag. Jeg har lært, hvordan jeg kan acceptere mine tanker og ikke blive ved med at tænke tankerne over igen og igen.

Roya er meget imødekommende og jeg har følt mig rigtig godt tilpas, når vi har snakket sammen. Jeg har delt mange ting, som jeg ellers plejer at undlade. Jeg har følt mig rigtig godt mødt. 

Jeg vil anbefale et forløb til andre, og det har jeg også gjort til en veninde. Hvis jeg selv føler, jeg får behov igen for terapi, så vil jeg absolut vælge Roya igen.

Kvinde, 28 år.