MENU CLOSE

TERAPIEN GENERELT

Her kan du læse om, hvad der karakteriserer den metakognitive terapi, og hvem den egner sig til.

ER TERAPIEN NOGET FOR MIG?

Den metakognitive behandlingsform er transdiagnostisk, hvilket vil sige, at den kan anvendes til en bred vifte af psykiske problematikker. Metoden er meget effektiv i forhold til særligt depression og angst, og herunder det man generelt kan kalde for grublen, bekymringstanker og ruminationer.

Terapien er overordnet noget for dig, som oplever, at dine tanker fylder meget og påvirker dig negativt ved eksempelvis at gøre dig trist eller fraværende. Eller måske holder dine tanker dig fast i talrige spekulationer, som ikke rigtig fører dig nogen vegne, men i stedet gør dig udmattet. Kort sagt er terapien noget for dig, som ønsker at få en større indflydelse på dine tanker og følelsers påvirkning af dig.

Terapien er også oplagt for dig, som tidligere har engageret dig i traditionel terapi, hvor tankens indhold er i fokus, uden at have oplevet den forandring, du søger. Grunden kan meget vel være, at dine problematikker udspringer af metakognitive elementer, som typisk ikke er et fokus i traditionel terapi.

Det er ikke nødvendigt at have en diagnose for at få gavn af et metakognitivt forløb. Det er heller ikke nødvendigt med forudgående kendskab til terapien.

EN VIDENSKABELIG TEORI

Metakognitiv terapi er et helt nyt paradigme. Det er en ny evidensbaseret psykologisk behandlingsmetode, der beskæftiger sig med tænkning om tænkning. Den metakognitive metode er baseret på forskning omkring det faktum, at det ikke er tilstedeværelsen af negative tanker, som skaber psykisk ubalance, men snarere den måde hvorpå individet forholder sig til og bearbejder sine tanker.

Det er altså ikke tanken eller følelsens indhold, som er interessant og afgørende, men derimod hvordan individet tilgår og håndterer sine tanker og følelser. Det er netop i denne proces, der kan opstå uhensigtsmæssige mønstre og psykisk overbelastning.

Det er en metakognitiv forståelse, og et videnskabeligt faktum, at sindet har selvregulerende evner, ligesom kroppen, og kan hele ovenpå negative oplevelser, hvis vi lader det, og ikke forstyrrer helingsprocessen.

TERAPIFORLØBET

I terapien arbejder vi med, at du genopdager, hvordan du kan bruge dit mentale fokus, så du selv kan bestemme hvilke tanker, og dermed følelsesmæssige tilstande, du vil engagere dig i, og hvilke du ønsker at lade være. Der vil være fokus på at give dig redskaberne til at eksistere med dine tanker på en måde, hvor du har styringen over deres indflydelse på dit liv og ikke omvendt. Det er hensigten, at tidskrævende bekymringer og grublerier fjernes ved at udvikle nye måder, du kan forholde dig til dine tanker på,  og du opnår dermed en større kontrol over, hvad du bruger din mentale energi og tid på. Dette skaber en større personlig frihed og et større rum af generelle handlemuligheder, som giver dig overskud til andre ting i livet.

Vi arbejder også med dine grundlæggende metakognitive overbevisninger, hvilket vil sige dine tanker om dine tanker, noget som alle har, og som i høj grad påvirker, hvordan et menneske, bevidst eller ubevidst, håndterer de tanker, som optræder i sindet. Når overbevisninger er blevet uhensigtsmæssige, giver de anledning til uheldige mønstre i forhold til tanker og opmærksomhed. Det er terapiens formål at korrigere disse, så tænkningens form igen bliver mere fleksibel, hensigtsmæssig og frivillig, og du kan blive et mere frit menneske med et større mentalt og fysisk overskud.

Vi arbejder, kort sagt, med at du får indblik i dine egne overbevisninger og mekanismer ift. tænkning, og vi arbejder med at fjerne de uhensigtsmæssige elementer, som forstyrrer dit sind i at regulere sig selv og dermed skabe bedring hos dig. Du får med sikkerhed nye og vigtige perspektiver.

 

– ROYA HØRLYCK