MENU CLOSE

Depression

Her kan du læse om, hvad en depression er, og hvordan et metakognitivt forløb kan hjælpe dig.

Triste følelser

Det er en naturlig og almindelig del af livet at mærke følelser som tristhed, sorg, modløshed eller meningsløshed. De følelser kan fylde særligt meget i perioder, når der sker noget, som er svært for os. Det er også naturligt, at de følelser kommer og går i løbet af en almindelig hverdag sammen med alle vores andre følelser.

Det skal vi som sådan ikke kureres for, men nogle gange kan de triste følelser komme til at fylde mere end de behøver, og det er her metakognitiv terapi bliver relevant. 

Hvad er en depression

Er du deprimeret, vil du opleve en relativ konstant og vedvarende tilstand af grundlæggende tristhed, som ikke rigtig lader sig påvirke af ting omkring dig. Dine negative tanker vil fylde døgnet rundt, og du vil typisk miste lysten til at gøre de ting, du plejer at synes om.

Ofte vil du føle værdiløshed, svaghed, håbløshed, skyld, tomhed,  lavt selvværd, og du kan opleve et fravær af begejstring, lyst og interesse. Der kan også være en lav selvfølelse, hvilket vil sige, at det kan være svært for dig  at mærke, hvad du føler.

Andre symptomer kan være energiforladthed, mangel på overskud til almindeligt socialt samvær, koncentrationsbesvær, vægelsind, mangel på appetit eller overspisning, søvnløshed, tidlig opvågning om morgenen, at sove meget eller at helt vende om på dag og nat.  

Depression er en almindelig psykisk lidelse, som cirka 15 % vil opleve på et tidspunkt i livet. Den inddeles i tre grader; let, moderat og svær. Uanset om du har en reel depression eller du oplever enkelte depressive symptomer, så kan du have brug for hjælp til at bryde de mønstre, som vedligeholder tilstanden. På den måde undgår du, at det udvikler sig eller gentager sig. Nyere studier viser, at metakognitiv terapi er effektivt.

Hvorfor bliver man deprimeret

De fleste mennesker oplever store eller gentagne livsproblemer i løbet af deres liv, men ikke alle bliver deprimerede. Tidligere årsagsforklaringer har haft fokus på netop vores menneskelige bagage, men i dag viser forskning, at selvom svære oplevelser i sig selv påvirker os kraftigt, så er vores mønstre af tænkning og vores følelseshåndtering afgørende for, hvor omfattende og vedvarende vores tristhed vil udvikle sig. 

I udviklingen af depression er omfangsrige grublerier og analyser påvist som centrale elementer, da det har den uhensigtsmæssige effekt, at det øger tilstedeværelsen af svære tanker og intensiverer de svære følelser. 

Måske kender du allerede de begreber? Det er tankeprocesser, der kredser om at finde svar og forstå årsagen til de svære følelser og tanker, at finde en mening med det hele og en vej til at få det bedre og komme tilbage til livet. 

Er du deprimeret, vil du typisk ikke umiddelbart betragte grublerier og analyse som en del af problematikken, men snarere som en vej til at komme videre fra den tilstand, du befinder dig i eller at kunne undgå det fremadrettet.

Virker det genkendeligt?

Ofte vil du samtidig opleve, at det er rigtig svært at stoppe den her overtænkning. Du kan føle dig helt uden indflydelse på din tilstand, og det kan være, at du begynder at tro, at der må være noget galt med dig. 

Hvordan kan et metakognitivt forløb hjælpe mig

I et metakognitivt forløb vil du som det første få indblik i din problematik og dens sammenhænge. Du vil blive klogere på, hvordan din håndtering af tanker og følelser hænger sammen med, hvordan du har det. 

Det er almindeligt, at det første skridt for dig er at gøre en masse nye opdagelser om dig selv og blive bevidst om omfanget af disse tankeprocesser, og hvad der driver netop dine mønstre. 

Du vil blive hjulpet til at opdage, hvornår uhensigtsmæssige mentale processer går i gang, og du vil få nye konkrete erfaringer med at møde svære tanker og følelser på en anden måde. I forhold til depression er det centralt at arbejde med din opmærksomhed, så du får en oplevelse af, at det er dig, der styrer din opmærksomhed og ikke omvendt. Du vil opleve, at det bliver valgfrit for dig, om du grubler og analyserer.

Vi vil også arbejde med de overbevisninger, som du har omkring din tænkning, da det er med til at fastholde dine måder at håndtere. Vi vil udfordre og nuancere dem, så de kommer til at styrke hensigtsmæssige mønstre.   

Efter et forløb, vil du opleve, at dine symptomer aftager, da du bruger mindre tid og energi på dine negative tanker og følelser. Du vil have erfaret, at dit sind er som en si, der evner at lade svære tanker, følelser og oplevelser passere og regulere sig selv, hvis vi ikke holder fast i det med bearbejdning.