MENU CLOSE

OCD

Her kan du læse om, hvad OCD er, og hvordan et metakognitivt forløb kan hjælpe dig.

Tvangstanker

Lad mig starte med at understrege, selvom du måske har svært ved at tro det, at tvangstanker er normale og almindeligt forekommende tankefænomener. De er ubehagelige, men ufarlige.

De kan opleves som visuelle billeder, konkrete tanker eller mere som en impuls. De har en høj grad af vedholdenhed. Typisk vil du opleve indholdet som meget upassende, stressende eller på anden vis rystende. Det kan være helt meningsløst for dig eller handle om noget, du frygter. Typiske emner er vold eller seksuelle handlinger. Dine tvangstanker repræsenterer altid noget, du ikke ønsker, og som ikke matcher din selvopfattelse. 

Eksempler:

Det kan være, du står på en togstation og ser toget køre ind, og pludselig får du tanken “Hvad nu hvis jeg hopper ud foran toget”. Det kan være, du står med et lille barn i armene og pludselig får du et voldsomt billede i hovedet af, at du taber barnet.

Selvom tvangstanker kan virke voldsomme, så er det noget langt de fleste mennesker oplever i løbet af deres liv. Det vurderes, at 80 % af mennesker har tvangstanker af varierende karakter. 

Hvad er OCD

Når du har udviklet den psykiske lidelse OCD, så har du udviklet et forhold til dine tvangstanker, hvor du er overbevist om, at de tanker kan betyder noget og være sande. Derfor tager du dem alvorligt. De føles virkelige og farlige, og du bliver optaget af at undgå, at de bliver til sandhed. Tvangstankerne kommer derfor naturligvis til at fylde rigtig meget i din bevidsthed.

Det vil typisk fylde for dig i din hverdag at gøre bestemte ting for at få kontrol over tankerne, reducere dit ubehag og for at undgå at tankerne bliver til virkelighed. De handlinger er ofte gentagne, og kaldes for tvangshandlinger. Det kan være indre handlinger skjult for omverdenen såsom at gentage bestemte ord eller sætninger. Det kan også være konkrete handlinger såsom at holde en særlig orden eller at røre bestemte ting.

Kan du nikke genkendende til det?

Derudover er det også almindeligt, at du bliver optaget af at undgå mennesker, ting, steder eller situationer, der kan give anledning til flere tvangstanker. Dine tvangstanker og de ting, du føler, du skal gøre, bliver derfor ret begrænsende for dit liv, og du vil ofte føle dig fastlåst i det her mønster. Du savner simpelthen at kunne bryde fri.

Hvis tvangstanker er almindelige, hvorfor har alle så ikke OCD

Som nævnt tidligere, så er tvangstanker almindelige omend de er ubehagelige og grænseoverskridende,  og det vurderes, at 80% af mennesker har tvangstanker. Så hvad gør forskellen? 

Lad os gå tilbage til eksemplet med toget ovenfor.

Mange mennesker vil ikke give en sådan tanke særlig opmærksomhed eller foretage sig noget bestemt på baggrund af den, da de ikke vil tænke, at den betyder noget bestemt. Måske vil de synes, den er spøjs, men de vil ikke tillægge den særlig betydning, hvorfor de ikke vil møde den tanke anderledes end de møder andre tanker i løbet af en dag. Derfor vil den ikke fylde for dem. 

Andre mennesker vil derimod have en anden oplevelse af situationen, da de vil opleve tanken som voldsom og betydningsfuld. Ofte vil der ske den konklusion, at det betyder noget særligt, at de har fået den tanke. Der vil typisk opstå en frygt for, at tanken kan blive til virkelighed, hvorfor de mennesker naturligt nok vil begynde at tage forbehold for fremadrettet at undgå tanker som denne eller for at undgå at tanken kan blive til virkelighed. Det er denne håndtering af tvangstanker, som kan lede til udviklingen af den psykiske lidelse OCD. 

Hvorfor håndterer mennesker forskelligt

Til grund for den måde, du håndterer dine tvangstanker, ligger dine metakognitive overbevisninger. Det er det, du grundlæggende tror om dine tanker, og derfor det, du handler ud fra. Det er slet ikke sikkert, at du er bevidst omkring netop dine metakognitive overbevisninger.

I OCD er der særligt tre overordnede metakognitive overbevisninger, som er interessante, da de holder liv i dit mønster og dermed er med til at vedligeholde din problematik. 

  •  Tvangstanker kan få dig til at foretage uønskede handlinger. 

Du er overbevist om, at hvis du tænker på at foretage dig en handling, så vil det øge sandsynligheden for, at du gør det. Eksempel: Hvis jeg tænker på at sparke til naboens hund, så kan jeg finde på det.

  • Tvangstanker kan få ting til at ske.

Du er overbevist om, at hvis du tænker på, at noget vil ske, så øger det sandsynligheden for, at det sker eller at det allerede er sket. Eksempel: Hvis jeg tænker på at flyet styrter ned, så er det mere sandsynligt, at det sker.

  • Tvangstanker kan overføres til genstande. 

Du er overbevist om, at tanker og følelser kan overføres til genstande. Derfor frygter du at forurene ting omkring dig med dine tanker og følelser. Eksempel: Hvis jeg har en voldelig tanke, mens jeg læser en bog, så kan tanken overføres til bogen. 

Disse overbevisninger kan eksistere i en varierende grad, og du kan have en eller flere overbevisninger.  

Hvordan kan et metakognitivt forløb hjælpe mig i forhold til min OCD

Hvad ville det gøre for dit liv, hvis du kunne bryde fri af dit OCD-mønster og få et andet forhold til dine tvangstanker?

Det er måske svært for dig at forestille dig lige nu, men det vil det ikke blive ved med at være.

I et metakognitivt forløb starter vi med at danne os et overblik over netop din problematik, så vi forstår sammenhængene, og det giver mening for dig. Du får indblik i, hvilken betydning det har, hvad du tror om dine tanker.

Helt konkret vil du få erfaringer med at kunne relatere anderledes og mere fleksibelt til dine tvangstanker, så de kan komme til at fylde mindre.

Vi ser på hvordan og hvor godt dine nuværende strategier har fungeret i forhold til at komme af med din OCD og vi udfordrer, om de er effektfulde og hensigtsmæssige.  

Et vigtigt og grundlæggende fokusområde er at udfordre det, du tror om netop dine tvangstanker, så du kan opdage, at dine tvangstanker blot er ubehagelige og ikke magtfulde eller farlige. Det vil fjerne roden til dine mange bekymringer. Vi går til sagens kerne og ændrer på de elementer, som har holdt din OCD kørende.