MENU CLOSE

Generaliseret angst

Her kan du læse om, hvad generaliseret angst er, og hvordan et metakognitivt forløb kan hjælpe dig.

Hvad er generaliseret angst

Det er kendetegnende for generaliseret angst, at der er en markant tilstedeværelse af bekymringer i dit liv. Det vil sige tanker, der kredser om forestillinger om frygtede fremtidige situationer samt måder du enten kan undgå de situationer eller håndtere dem, når de opstår. Bekymringer er præget af “hvad nu hvis” spørgsmål.

 

Det kan være, at du ofte bekymrer dig om de samme ting, men typisk for generaliseret angst er det, at bekymringerne kan flytte sig fra et emne til et andet. Du vil ofte have en stærk oplevelse af, at du ikke kan styre, om du bekymrer dig. Det kan føles som om, at bekymringerne har deres helt eget liv. 

Du kan derfor være bange for, hvad der sker, hvis du ikke kontrollerer dine tanker. Du kan eksempelvis frygte, at tankerne vil overvælde dig endnu mere.

Bekymringer om bekymringer

Ofte vil det også være tilfældet, at du bekymrer dig om, at du bekymrer dig og har symptomer. Måske er du bange for, hvad det kan få af konsekvenser, at du bekymrer dig så meget. Det kan være, du frygter at få et mentalt sammenbrud eller at bekymringerne kan skade dig, så du eksempelvis kan udvikle en fysisk sygdom. 

 

Bekymringernes vigtighed

Mange med generaliseret angst vil også opleve bekymringer som vigtige for at kunne håndtere livet. Måske synes du, at det gør dig bedre forberedt, giver dig kontrol eller hjælper dig til at forudse og undgå problemer. Det kan også være, du synes, at bekymring er lig med omsorg og derfor vigtigt. Der findes mange grunde til, at mennesker bekymrer sig. 

 

Symptomer

Lider du af generaliseret angst vil du ofte opleve symptomer såsom uro, frygt, ængstelighed, søvnbesvær, hjertebanken, åndenød, rysten på hænder, kvalme, rødme, rastløshed, udmattelse, koncentrationsbesvær, spændte muskler eller andre lignende symptomer. 

Alle symptomer er almindelige og ufarlige, men de kan være meget invaliderende for din hverdag og dit liv. 

Ting du typisk gør

Det er helt almindeligt at udvikle strategier, som skal hjælpe dig med at begrænse dine bekymringer og symptomer. Typisk kan det hjælpe dig på kort sigt at gøre disse ting. Men har det løst din problematik på den lange bane? Strategier kan have  den uheldige effekt, at de kan bidrage til flere negative følelser og styrker din oplevelse af, at du ikke kan styre dine bekymringer. 

Eksempler på strategier: Undgåelse af svære tanker, at “holde styr” på tanker, undgåelse af svære følelser og fysiske symptomer, undgåelse af bestemte situationer, informationssøgning fx via google, søge beroligelse eller bekræftelse hos andre, indtagelse af alkohol og lignende, distraktion fx tv, motion eller generelt en fyldt kalender.

Hvordan kan et metakognitivt forløb hjælpe mig

Den metakognitive terapi tager afsæt i den nyeste forskning, som viser, at vores sind er selvregulerende, og at angstlidelser opstår, når vi, uden at ville det, kommer til at forhindre netop den selvregulering. Det er vores uhensigtsmæssige håndtering af tanker og følelser, der vedligeholder og endda forstærker bekymringer og angstsymptomer. Generaliseret angst udvikles altså af vaner og overbevisninger, og de kan brydes og ændres. Det betyder, at uanset, hvad der startede din problematik, så er der hjælp at hente.

I et metakognitivt forløb vil du få en forståelse af, hvordan etablerede vaner og overbevisninger har bidraget til din problematik. Vi vil gå direkte til sagens kerne ved at give dig erfaringer med at kunne styre, om du bekymrer dig, så du kan reducere mængden af tid, du bruger i bekymringer. Derudover arbejder vi med de overbevisninger hos dig, som vedligeholder måden, du håndterer netop tanker og følelser. Vi udfordrer simpelthen, hvorvidt der er hold i dine gamle overbevisninger, og vi giver dig nogle nye.  

Efter et forløb, vil du opleve, at du ikke ser den samme værdi i at bekymre dig, at du selv kan styre det, og at du ikke er ligeså bange for de ting, som du oprindeligt frygtede.